2018-01-16

Sposób załatwiania spraw

Załączniki zawierają

Charakterystyka ilościowa i tematyczna załatwionych skarg i wniosków, jakie wpłyneły do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

oraz

Zarządzenie Nr 28/2010 Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 29 czerwcza 2010r.

w sprawie regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

Załączniki

  2008 rok 67,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2009 rok 64,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2010 rok 4,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2011 rok 4,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2013 rok 168,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2012 rok 4,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2015 rok 183,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2014 rok 260,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik do roku 2019 72,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik do roku 2013 76,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017 rok 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 28/...g i wniosków 4,03 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się